Eerste behandeling

Bij uw eerste behandeling is het handig als u aan een aantal dingen denkt. Allereerst is het voor ons verplicht om uw persoonsgegevens vast te leggen. Hiervoor hebben wij uw burgerservicenummer (BSN) nodig, zodat wij informatie uit kunnen wisselen met uw verzekeraar. Daarom vragen wij u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar de eerste afspraak. Ook vragen wij u of u uw meest recente verzekeringsinformatie (pasje) mee kunt nemen, zodat u geen hinder ondervindt van het declaratieverkeer met uw verzekeraar.

Beter bekeken

Op de eerste afspraak zal een diagnose gesteld worden. Er wordt gekeken naar uw klacht en waar deze precies vandaan komt. Bij FysioKlein hechten wij er veel waarde aan dat u zelf ook begrijpt waar de klacht vandaan komt, zodat wij samen na de eerste behandeling een traject kunnen opstellen waarmee we uw klacht kunnen verhelpen en voorkomen.

Wat neemt u mee?

Een korte opsomming van de benodigdheden bij uw eerste afspraak:

  • Meest recente verzekeringsgegevens (pasje of polisblad)
  • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument)
  • Relevante medische informatie (uitslag foto’s, medicijnen, etc.)
  • Tijdens alle behandelingen een handdoek i.v.m. hygiëne
  • Verwijzing als u dat in bezit heeft (het is mogelijk om zonder verwijzing een afspraak te maken voor fysio- of manuele therapie. We stellen dan kort een aantal extra vragen om vast te stellen dat u bij ons aan het juiste adres bent. Met uw toestemming brengen we uw huisarts op de hoogte van uw klacht)

Meer informatie? Bel gerust of maak gebruik van ons contactformulier.


Deel dit: