Zorgmodule Bewegen is opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland

Geplaatst op 29-06-2016 om 11:19

De zorgmodule Bewegen is het eens over bewegen als medicijn. In deze module worden de organisatie, inhoud en kwaliteit van de beweegzorg beschreven. In de Zorgmodule Bewegen wordt, vanuit patiëntperspectief, beschreven waaraan de beweegzorg voor mensen met een chronische aandoening, of op een verhoogde kans hierop, aan moet voldoen.

Deze module is nu opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. Dit register is openbaar en hierin staat wat patiënten, cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen hebben afgesproken over wat goede zorg is.

Opzet

De module helpt fysiotherapeuten de zorg te verbeteren en daarnaast ook om duidelijke afspraken te maken met huisartsen, verzekeraars en bijvoorbeeld zorggroepen. In de module staan algemene afspraken over goede beweegzorg. Er staan bijvoorbeeld duidelijke afspraken over thema’s zoals het doorverwijzen van patiënten en de verantwoordelijkheden van verschillende partijen.

Zorgproces concretiseren

Het is van groot belang, dat alle partijen de beschrijving van de zorgmodule Bewegen in de verschillende zorgstandaarden verder concretiseren. Hier moeten de partijen aangeven welke mensen in aanmerking komen voor welke beweegzorg. Daarnaast moeten zij kunnen onderbouwen hoe de beweegzorg per zorgprofiel eruit moet zien. Tot slot geeft het Zorginstituut aan dat de partijen ook indicatoren moeten ontwikkelen over de kwaliteit van de beweegzorg.

Bron: Fysioforum

Deel dit: