De 2 pijlers

Bij FysioKlein werken wij vanuit 2 pijlers

Eerste pijler

Allereerst het team. De fysiotherapeuten die bij ons werkzaam zijn, zijn gedreven, open en empathische professionals, die een passie delen voor bewegen. We staan allen ingeschreven in het Centraal Kwaliteit Register (CKR) en werken volgens de richtlijnen van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). We streven ernaar goede generalisten te zijn en trachten daarnaast middels diverse specialisaties zoveel mogelijk patiënten te bedienen met doeltreffende zorg. We kennen onze sterke en zwakke kanten. Voor onze sterke kanten zetten we ons duidelijk op de kaart, blijven ons ontwikkelen en delen de kennis met de collegae fysiotherapeuten op de praktijk en in de regio. Daarbij staat het belang van de patiënt voorop: we nemen de verantwoordelijkheid op de hoogte te blijven van vakinhoudelijke ontwikkelingen en wanneer we onvoldoende bekwaam zijn of ons niet tijdig kunnen bekwamen, zullen we de patiënt hierover inlichten en adviseren. We zijn een praktijk met een open sfeer waar zowel de collega’s als de klanten zich goed voelen. Tussen collega’s moeten zaken openlijk bespreekbaar zijn. Twijfel over een ingezette behandeling of een diagnose wordt besproken op de werkvloer of bij een twee wekelijks overleg, opgedane kennis wordt gedeeld. Inzet, initiatief nemen, jezelf ontwikkelen, klantvriendelijkheid en aandacht staan hoog in het vaandel.

 

Tweede pijler

Ten tweede onze unieke locatie. Fysioklein is in 2015 verhuisd naar het grondig verbouwde voormalig gemeentehuis van Rijnwoude. We delen dit pand met o.a. de sportschool Sport2Bfit. De uitgebreide trainingsfaciliteiten en nauwe samenwerking tussen de sportschool en de fysiotherapie helpen ons succesvol te zijn in onze missie; we bedienen klanten van de sportschool en stimuleren patiënten na hun behandeltraject zelfstandig actief te blijven bijvoorbeeld bij de sportschool of bij een vereniging of gezelschap in de regio. Zo hopen we patiënten een interne motivatie om te bewegen of te sporten mee te geven.

Op korte termijn richten we ons op klachten aan het bewegingsapparaat. Zo kunnen we goed overweg met overbelasting gerelateerde klachten, klachten bij artrose en pre- en postoperatieve orthopedische trajecten. Voor specialistische zorg hebben we op dit moment een master manueel, sport en kinderfysiotherapie in huis. Daarnaast is er het specialisme peripartumzorg. We nemen actief deel aan diverse regionale en multidisciplinaire netwerken en onderhouden zo goed contact met verwijzers.

Met het oog op vergrijzing en toename van het aantal patiënten met welvaartsziekte gaat er ook aandacht naar de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen en de oudere patiënt. Kennis en producten om deze patiënten populaties te bedienen, gaan we onderhouden en uitbreiden. We hebben beweegprogramma’s voor patiënten met hart en vaatziekten, diabetes type 2 en obesitas en werken aan ontwikkelen van andere beweegprogramma’s. We streven naar korte lijnen met de lokale verwijzers, veelal huisartsen en andere zorgaanbieders. Ook hier hebben we de ambities deel te gaan nemen aan regionale zorgnetwerk. We streven ernaar beweegprogramma’s bij diverse verzekeraars vergoed te krijgen om eventuele financiële drempels te verlagen.

 

Tot slot. We willen iedereen, wel of geen patiënt of cliënt, stimuleren actief te zijn. Een voorbeeld hoe we deze missie in praktijk brengen, is de beweegroute achter het pand. Hier kan iedereen vrijblijvend, alleen of gezamenlijk gebruik van kan maken. We geven gratis instructie lessen, stimuleren andere organisaties dit ook te doen en hopen op respons van ouderen en ouderenorganisaties of andere gezelschappen in de buurt. Met deze beweegroute dragen we een maatschappelijk steentje bij.


Deel dit: