Onze netwerken

Om de zorg voor u als patiënt te optimaliseren is FysioKlein aangesloten bij een aantal externe netwerken. Deze netwerken zijn samenwerkingsverbanden tussen verschillende fysiotherapiepraktijken en ziekenhuizen in de regio. Door kennis en medische zorg met elkaar te delen, kunnen wij samen voor u het herstel zo spoedig mogelijk laten verlopen.

Sportnetwerk FysioKlein

In oprichting. Start per maart 2016

Rijnland Knienetwerk

Op initiatief van de fysiotherapeuten M. de Fockert en P. Visser en de orthopedische chirurgen dr. S.Wiersma en dr. J. Jansen, van het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp, is het Rijnland Knienetwerk opgericht. Dit knie-netwerk bestaat uit 6 regionaal verspreide fysiotherapiepraktijken welke allen gespecialiseerd zijn in het begeleiden van langdurige en intensieve voorste kruisbandrevalidaties.

Het doel van dit netwerk is door intensieve samenwerking tussen orthopeden en fysiotherapeuten te komen tot de meest optimale behandeling van deze patiëntengroep. Alle aangesloten fysiotherapeuten beschikken naast veel ervaring met knie-revalidatieprocessen, over ruime trainingsfaciliteiten en hebben een gezamenlijk revalidatiebehandelplan opgezet welke door alle aangesloten praktijken wordt gevolgd. Hierdoor weet de patiënt precies welke stappen er doorlopen worden en waar de patiënt zich in het revalidatieproces bevindt. Door gegevens en meetresultaten uit te wisselen worden patiënten zo goed en effectief mogelijk behandeld.

Bekijk de website van het Rijnland Knienetwerk

Het Knie / Heup Netwerk Rijnland

Het Rijnland knie / heup Netwerk is een initiatief van de maatschap orthopedie van het Rijnlandziekenhuis en een aantal fysiotherapiepraktijken in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. Met het netwerk hebben de initiatiefnemers het volgende doel: Het verbeteren en transparant maken van de fysiotherapeutische zorg bij patiënten met een nieuwe knie- of heup.

Ze willen dit doel als volgt bereiken:

  • Het protocolleren van de fysiotherapeutische zorg
  • Scholing binnen het netwerk
  • Via de website uitwisselen van literatuur en kennis
  • Informatie verstrekking aan patiënten en verwijzers
  • Intensievere samenwerking tussen orthopeden en fysiotherapeuten van het netwerk
  • Beter afstemmen van de pre– en postoperatieve fysiotherapeutische zorg
  • Wetenschappelijk onderzoek

Rijnland Enkelnetwerk

FysioKlein is een van de oprichters en vormgevers van het Rijnland enkelnetwerk. Op dit moment wordt er veel tijd gestoken om met een aantal geselecteerde fysiotherapiepraktijken uit verschillende regio’s en een aantal othopeden diverse protocollen te ontwikkelen om de zorg nog meer inzichtelijker en kwalitatief hoger te maken.

De orthopeden van het Rijnland ziekenhuis, het Diaconnessehuis leiden en de betrokken fysiotherapeuten werken hierin nauw samen.

Voet- en enkelnetwerk Leiden

Het Voet en Enkel Netwerk Leiden is een initiatief van de maatschappen orthopedie van het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp en Alphen aan den Rijn en het Diaconessenhuis in Leiden met daarnaast 8 gespecialiseerde fysiotherapiepraktijken in de omgeving van Leiden en omstreken.

Met het netwerk hebben de initiatiefnemers het volgende doel: Het optimaliseren en transparant maken van de fysiotherapeutische zorg bij patiënten met voet- en enkelklachten, waarbij de zorg gericht is op zowel de conservatieve als operatieve behandeling.

Lees meer op de website van het Voet- & Enkelnetwerk Leiden.


Deel dit: